123lipdub

Maak met vrienden, familie, collega’s de allerleukste lipdub

PRIVACY VERKLARING

Privacy en beveiliging
Wij kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om jouw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen wij jou dan ook graag in onze privacyverklaring. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@123lipdub.be.

Contactgegevens Bedrijf:
Naam: 123lipdub
Website: www.123lipdub.be
E-mail: info@123lipdub.be
Telefoon: + 31 6 14 11 00 11
KvK: 75893916

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om jou inzicht te geven welke persoonsgegevens wij van jou verwerken is hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken opgenomen:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen nadat wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd of nadat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Pas nadat je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen wij deze opslaan, verwerken en delen met derden. Met welke organisaties wij jouw persoonsgegevens delen kun je verderop in deze privacyverklaring lezen. Zonder jouw toestemming zullen jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk anoniem verwerkt worden. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er bij jouw websitebezoek geen persoonsgegevens worden opgeslagen.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze hebben we hieronder beschreven. Wij gebruiken daarbij de gegevens die je aan ons hebt verstrekt, almede de door ons zelf verzamelde gegevens. Deze laatste gegevens kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over jouw bezoek aan onze website. Deze gegevens en feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze dienstverlening en website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 • Klantcontact
  Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat wij contact met jou kunnen opnemen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens dan ook voor contact per e-mail, correspondentie per post of telefonisch contact. Daarnaast is het belangrijk om voor het maken van een lipdub of het geven van een workshop waarvoor je ons hebt ingeschakeld bij jou langs te kunnen komen.
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
  Door middel van onze nieuwsbrief houden wij jou op de hoogte over aanbiedingen, nieuwe producten en recente ontwikkelingen binnen 123lipdub. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief/reclamefolder door een e-mail te sturen naar info@123lipdub.be.
 • Reviews/marktonderzoek
  Wij horen graag jouw mening over onze dienstverlening en de uitgevoerde werkzaamheden. Wij zijn dan ook constant bezig om onszelf te verbeteren. Daarom kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om jou te vragen om vrijblijvend mee te doen aan een enquête, klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan jouw e-mailadres. Die ander moet zich aan de door ons gestelde privacybeschermregels houden. Zo moet direct na afloop van het onderzoek jouw e-mailadres verwijderd worden.
 • Het afhandelen van jouw betaling
  Om jou betaling op een juiste manier af te handelen hebben wij jouw persoonsgegevens nodig.
 • Wettelijke verplichting
  Wij verwerken ook jouw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Dit geldt bijvoorbeeld met betrekking tot door de Belastingdienst gestelde bewaartermijn voor facturen.

Wij verkopen geen persoonsgegevens
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien zij zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienstverlening en de daarbij behorende overeenkomst. Als wij jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan doen wij dit uitsluitend met jouw toestemming.

Wat doen wij verder met jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien wij jouw persoonsgegevens delen met een derde, dan eisen wij dat die derde net zo zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat als wij. Daarnaast eisen wij dat deze derde jouw persoonsgegevens alleen gebruikt voor de doelen waarvoor hij ze heeft gekregen.
Bezoek je onze website? Jouw persoonsgegevens die worden opgeslagen bij een websitebezoek worden beveiligd door middel van de Secure Socket Layer (SSL). Iemand die niks met jouw persoonsgegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan een derde, dan eisen wij dat die derde net zo zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat als wij.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verworven. Persoonsgegevens van potentiële opdrachtgevers zullen verwijderd worden indien zij verklaren niet akkoord te gaan met een door ons gestuurde offerte of indien wij een reservering niet bevestigen. Heb je diensten bij ons afgenomen dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 7 jaar. Deze lange bewaartermijn is nodig om aan de verplichtingen van bepaalde overheidsinstanties – zoals de Belastingdienst – te kunnen voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en hun persoonsgegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij – indien mogelijk – een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan de volgende derden (geen uitputtende lijst):

Naam: Doel: Welke gegevens?
MoneyBird MoneyBird gebruiken wij voor het bijhouden van onze administratie en het maken van facturen. Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Vimexx Vimexx gebruiken wij voor het versturen van e-mailberichten, het onderhouden van klantcontact en voor onze webhosting. Voor- en achternaam en e-mailadres.
Verschillende zzp’ers Wij gebruiken verschillende zzp’ers om onze diensten te kunnen uitvoeren. Deze zzp’ers hebben jouw persoonsgegevens nodig om contact met jou te op te nemen. Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zo zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

De meeste cookies verdwijnen zodra je de webbrowser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op de webbrowser staan. Deze kun je zelf op elke moment via jouw webbrowser verwijderen. Let wel op: zonder cookies werkt de website van 123lipdub minder goed.

Soort cookies die wij gebruiken:
Afzender Type Levensduur Doel
Google Analytics Analytisch 24 uur tot 90 dagen Google Analytics registreert het websitebezoek van bezoekers van onze website, meer informatie over Google Analytics vind je hier.

Wat zijn jouw rechten?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Allereerst heb je het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heb je het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou opgeslagen hebben in een computerbestand naar jou of een ander – door jou genoemde organisatie – te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens sturen naar info@123lipdub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readale zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.

Tot slot
Wij hopen dat je door het lezen van onze privacyverklaring een goed beeld gekregen hebt van hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Mocht je naar aanleiding van het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@123lipdub.be.

Schuiven naar boven